Het Journal of Conscientiology (JC) publiceert artikelen met betrekking tot de studie van het bewustzijn. Doel van deze publicaties is meer duidelijkheid verschaffen over de aard van het bewustzijn. In Conscientiologie (bewustzijnsleer), wordt het bewustzijn geanalyseerd middels zijn eigenschappen, energieën en multidimensionale en multi-existentiële manifestaties. Daarom gebruikt de analyse bovennatuurlijke en paranormale verschijnselen als instrument van onderzoek. De lucidebuitenlichamelijke ervaring wordt beschouwd als een essentieel hulpmiddel om het begrip multidimensionale manifestatie en het evolutieproces te verbeteren. Conscientiologie onderzoekt het multidimensioneel zelfbewustzijn, hierbij wordt het individu als één geheel beschouwd (niet-stoffelijke lichamen, meerdere existentiële periodes en interdimensionale waarnemingen, communicatie en manifestatie). JC staat voor het objectief in kaart brengen van deze onderwerpen.

Het JC is het officiële communicatiemiddel op het gebied van Conscientiologie en Projectiologie (de leer over de buitenlichamelijke ervaring en dimensies). Het wordt verzameld door onderzoeksorganisaties op het gebied van het bovennatuurlijke, gespecialiseerde bibliotheken, onderzoekers en geïnteresseerde mensen in het algemeen.

Het JC is een kwartaaluitgave met artikelen die door leden en onderzoekers over de hele wereld in het Engels – en soms in andere talen – worden geschreven.

Het Journal publiceert de leading-edge onderzoeken uitgevoerd door de betreffende onderzoeksinstelling. Het is een zeer belangrijke uitgave die de onderzoeksorganisatie gebruikt om zijn leden, deelnemers en onderzoekers geïnformeerd te houden over recente studies en de theorieën op zijn onderzoeksgebied. Dit is het ideale hulpmiddel voor degene die specifieke kennis willen opdoen.

Het JC is een publicatie van de International Academy of Consciousness (IAC).

IAC neemt geen collectieve standpunten in of verkondigt deze. Elk artikel in deze uitgave is de verantwoordelijkheid van de auteur en wordt noch noodzakelijkerwijs door onderzoek ondersteund, noch is het de weergave of mening van het Journal of Conscientiology en IAC.

Niets uit deze uitgaven mag – in welke vorm dan ook – gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever van het JC en de auteur van het artikel. Hierop uitgezonderd zijn korte citaten uit de desbetreffende recensie en discussie. De bron van het citaat moet altijd vermeld worden.
U wordt uitgenodigd een artikel te schrijven voor het JC.

Hoe aan te melden voor het Journal of Conscientiology
Het Journal of Conscientiology (JC) wordt wereldwijd verspreid aan IAC-leden. Om lid te worden, klik hier.

Voor inlichtingen over lidmaatschap of bestellingen direct van de uitgever, kunt u contact opnemen met ons IAC kantoor in London via onderstaand adres en nummers.

3rd floor, 60 Tottenham Court Rd
London, W1T 2EW.
Telefoon +44 (0) 207 631 5083
Fax +44 (0) 872 113 9279

E-mail: London@iacworld.org of Journal@iacworld.org
JC is een publicatie van de International Academy of Consciousness.