De International Academy of Consciousness (Internationale Academie voor Bewustzijn – IAC) is een non-profit organisatie die zich wijdt aan wetenschappelijk onderzoek naar de essentie van de mens (bewustzijn, ziel).

De IAC verspreidt een aanzienlijke hoeveelheid informatie door het aanbieden van cursussen aan het algemene publiek en het organiseren van debatten en conferenties over de (wetenschappelijk) onderzochte onderwerpen. Ook publiceert IAC boeken en wetenschappelijke periodieken met als doel het documenteren en verspreiden van haar kennis. Alle IAC opleidingscentra bieden gratis lezingen aan.

IAC wordt in stand gehouden door inkomsten verkregen uit haar eigen activiteiten. Als non-profit organisatie herinvesteert zij alle inkomsten in de uitbreiding van haar onderzoek en de aangeboden diensten.

Fundamenteel doel van IAC is het beschikbaar maken van accurate en persoonlijk verifieerbare informatie met betrekking tot de menselijke natuur aan een ieder die daar naar op zoek is. Het verhelderen en demystificeren van bovennatuurlijke verschijnselen en de multidimensionale aard van het leven door middel van een wetenschappelijke aanpak, verschaft diepgaande mogelijkheden voor het individu om de ontwikkeling van haar zelfbewustzijn, balans en volwassenheid te katalyseren.

De cursussen en educatieve evenementen die door de IAC over de hele wereld worden geleid, bieden deelnemers de mogelijkheid om hun inzicht in het leven te verrijken en te verdiepen. De theoretische en praktische training omvat het complete bereik van menselijke ervaringen. Hieronder vallen onderwerpen als parapsychologie (paranormale vermogens), opmerkelijk herstel en genezing, paranormale fenomenen, energieën, het energetische lichaam en persoonlijke energetische controle, de buitenlichamelijke ervaring, synchroniciteiten (populair Karma genoemd), de zin van het leven, levensdoel of –programma en evolutie van het bewustzijn.

De informatie die wordt aangeboden door IAC is het cumulatieve resultaat van decennia van onderzoek en vertegenwoordigt de consensus die voortkomt uit zowel ontelbare individuele ervaringen als gedane en huidige onderzoeken over het onderwerp. De onderzoeken worden uitgevoerd volgens wetenschappelijke principes, uitgaande van het paradigma dat de niet-stoffelijke werkelijkheid erkent – een progressieve leadingedgenon-materialistische benadering.

In het werk en de doelen van IAC staat het principe centraal dat tot uitdrukking wordt gebracht in de zin: “Wees lucide. Stel alles en iedereen ter discussie. Experimenteer. Peins.”. In elke faciliteit of educatief centrum van IAC over de hele wereld hangt een bord met deze boodschap.
IAC is een openorganisatie. Zij verwelkomt de deelname van elk individu die het bevorderen van de ideeën en theoretische concepten, uitgedragen door Conscientiology (bewustzijnsleer), als zijn of haar existentiële- of levensprogramma beschouwt.